Przykładowe obróbki blacharskie

Przedstawione detale obróbki blacharskiej należy traktować poglądowo. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą technicznym.

Okap – obróbka blacharska

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Izolacja paroprzepuszczalna
 4. Izolacja termiczna
 5. Przestrzeń wentylacyjna
 6. Rynna

Przy montażu systemów odprowadzania wód deszczowych należy zastosować pas nadrynnowy . Pas jest mocowany do podłoża co 50 cm za pomocą klipsów oraz usztywnień ze stali ocynkowanej.

Wzdłuż pasa należy przewidzieć szczelinę do zapewnienia wentylacji.

Pierwszy klips mocujący do systemu na rąbek stojący należy umieścić zaraz za pasem. W przypadku zastosowania membrany separacyjnej , również należy pamiętać o szczelinie zapewniającej wentylację. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed zatykaniem się otworów wentylacyjnych miedzy membraną a blachą.

Po więcej gotowych rozwiązań w formacie CAD – prosimy o kontakt.

Krawędzie szczytowe

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Izolacja paroprzepuszczalna
 4. Element usztywniający
 5. Wiatrownica
 6. Obróbka
 7. Element usztywniający

Detale należy traktować poglądowo, zalecamy kontakt z naszym doradcą technicznym.

Opierzenie szczytu dachu wykonuje się montując blachę krawędziowa do górnych i dolnych elementów usztywniających.

Więcej gotowych rozwiązań w formacie CAD – prosimy o kontakt.

Kalenica – obróbka blacharska

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Izolacja paroprzepuszczalna
 4. Obróbka kalenicy z blachy
 5. Pas usztywniający ze stali ocynkowanej
 6. Konstrukcja kalenicy

Detale należy traktować poglądowo, zalecamy kontakt z naszym doradcą technicznym.

Przy kalenicy dachowej blachę wraz z rąbkami należy zagiąć zgodnie z kątem pochylenia połaci. Podniesioną część arkusza blachy mocuje się klipsami płaskimi. Obróbka kalenicy jest usztywniona pasami usztywniającymi.

W przypadku użycia membrany musi ona przylegać do boków kalenicy. W celu zapewnienia przepływu powietrza między membraną DELTA VW ZINC a blachą należy przewidzieć odpowiedni otwór wentylacyjny.

Więcej gotowych rozwiązań w formacie CAD – prosimy o kontakt.

Łączenia poprzeczne

Jeśli długość połaci dachowych przekracza 10 m należy zastosować między panelami , odpowiednie łączenia poprzeczne. Powinny one zapewnić całkowitą szczelność pokrycia dachowego.

Typ łączenia poprzecznego zależy od nachylenia dachu:

 • 5 % < nachylenie < 20% – łączenie typu stopień
 • Nachylenie > 20% – łączenie na podwójną agrafkę

Łączenie typu stopień

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Pas nadrynnowy
 4. Usztywnienie ze stali ocynkowanej
 5. Izolacja paroprzepuszczalna

Detale należy traktować poglądowo, zalecamy kontakt z naszym doradcą technicznym.

Łączenie na podwójną agrafkę

rąbek stojący

Łączenie typu stopień (nachylenie > 5 %): tego typu łączenie wykonuje się tworząc w konstrukcji podłoża stopień o wysokości do 100 mm. Dolną część stopnia obrabia się podobnie jak kalenicę, a górną podobnie jak okap.

Łączenia na podwójną agrafkę (nachylenie > 20 %): arkusze blachy należy obrabiać w następujący sposób:

 • dolna blacha: wykonać zagięcie górnej krawędzi o szerokości 30 mm. Następnie przylutować odpowiednio uformowany pas blachy o szerokości 100 mm. Minimalna odległość wlutowanego pasa od zagiętej krawędzi powinna wynosić 180 mm,
 • górna blacha: wykonać zagięcie dolnej krawędzi o szerokości 80 mm. Dolną blachę mocujemy do podłoża klipsami płaskimi, a górną zaciągamy za wlutowany pas na dolnej blasze.

Aby otrzymać więcej gotowych rozwiązań w formacie CAD – prosimy o kontakt.

Kosze dachowe – obróbka blacharska

Kosz z zabezpieczeniem

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Izolacja paroprzepuszczalna
 4. Izolacja termiczna
 5. Podwójna agrafka

Kosz wpuszczany

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Izolacja paroprzepuszczalna
 4. Kosz dachowy z
 5. Nadbicie krokwi
 6. Izolacja termiczna

Detale należy traktować poglądowo, zalecamy kontakt z naszym doradcą technicznym.

Standardowy kosz dachowy z zabezpieczeniem (nachylenie kosza ≥ 20 % przy długosci połaci ≤ 8 m): do mocowania opierzenia kosza używa się klipsów płaskich. Połączenie z połacią wykonuje się na podwójną agrafkę.

Kosz wpuszczany (nachylenie kosza < 20 % przy długości połaci > 8 m): minimalna głębokość kosza wynosi 50 mm. Konstrukcję kosza wykonuje się po przez nadbicie krokwi.

Do mocowania opierzenia kosza używa się klipsów płaskich. Obróbki połaci wykonuje się jak przy okapie.

Więcej gotowych rozwiązań w formacie CAD – prosimy o kontakt.

Koryta wpuszczane

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Izolacja termiczna
 4. Podkonstrukcja ze stali ocynkowanej
 5. Membrana izolacyjna
 6. Folia paroprzepuszczalna
 7. Przewody grzewcze

Detale należy traktować poglądowo, zalecamy kontakt z naszym doradcą technicznym.

Obróbka wykończeniowa nad korytem jest identyczna jak w przypadku okapu. W celu zapewnienia dobrej szczelności koryta zaleca się użycie dodatkowej membrany izolacyjnej.

W korytach wpuszczanych zaleca się zastosowanie przewodów grzewczych oraz podgrzewanych wpustów.

Więcej gotowych rozwiązań w formacie CAD – prosimy o kontakt.

Komin – obróbka blacharska

Komin – przekrój poprzeczny

rąbek stojący

Komin – przekrój podłużny

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Izolacja paroprzepuszczalna
 4. Izolacja termiczna
 5. Obróbka zamykająca
 6. Rąbek leżący

Detale należy traktować poglądowo, zalecamy kontakt z naszym doradcą technicznym.

Połączenie górnej obróbki komina z połacią wykonuje się metodą rąbka leżącego, natomiast dolnej podobnie jak kalenice.

Styki obróbek wykonuje się po łuku metodą rąbka podwójnego.

Obróbka zamykająca stanowi uszczelnienie styku komina z pokryciem.

Aby otrzymać więcej gotowych rozwiązań profesjonalnej obróbki blacharskiej w formacie CAD – prosimy o kontakt.