Wilgotność i wentylacja

wilgotność i wentylacja

Poziom wilgotności wewnętrznej w pomieszczeniach jest najczęściej regulowany pracą urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, zastosowanych w oparciu o projekt wentylacji, klimatyzacji i c.o. Ich dobór i parametry robocze są uzależnione od charakteru pomieszczeń.

Wilgotność powietrza w pomieszczeniach

Zawartość wilgoci w pomieszczeniach wynika bezpośrednio z ich funkcji. Ilość pary wodnej w powietrzu jest zależna od krotności wymian powietrza zapewnianych poprzez wentylację grawitacyjną lub mechaniczną.

Pokrycie dachu ® – system wentylowany

System wentylowany jest tradycyjną metodą wykonywania pokrycia z blach cynkowo-tytanowych . Polega on na układaniu blach na deskowaniu, ze szczelinami pomiędzy deskami, nie większymi niż 5 mm. W tym wariancie pokrycia wilgotność spowodowana infiltracjami i kondensacją jest usuwana poprzez zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza w warstwie wentylacyjnej. Minimalna grubość warstwy wentylacyjnej, którą należy zastosować, zależy od powierzchni przegrody i wilgotności w pomieszczeniu. Ponadto należy zwrócić uwagę na prawidłowe wyliczenie powierzchni wlotów i wylotów powietrza do przestrzeni wentylacyjnej.

Tabela informacyjna (w odniesieniu do klasyfikacji obowiązującej w Unii Europejskiej)

KlasyfikacjaTyp budynkuTyp pomieszczenia
Pomieszczenia o bardzo dużej wilgotności powietrza- lodowisko kryte (1)- kuchnia zbiorowa
- sanitariaty zbiorowe
Pomieszczenia o dużej wilgotności powietrza- dancing
- sala koncertowa z parkietem do tańczenia
- pływalnia
- sala sypialna zbiorowa
- kuchnia w mieszkaniu bez specjalnej wentylacji
- stołówka
Pomieszczenia o średniej wilgotności powietrza- budynek mieszkalny z prawidłową wentylacja dobrym wietrzeniem
- szkoła
- sala koncertowa z miejscami siedzącymi
- sala sportowa
- klasa lekcyjna
- sala konferencyjna
Pomieszczenia o niskiej wilgotności powietrza- biura
- magazyn przemysłowy
- sypialnia

Kierunek przemieszczania się pary wodnej w przegrodzie jest odwrotny, jeśli temperatura na zewnątrz jest wyższa od temperatury wewnętrznej.

Pokrycie dachu ® – system niewentylowany

Wilgotność i wentylacja

Gdy w konstrukcji dachu bezpośrednio pod blachą nie występuje pustka powietrzna, to dolna płaszczyzna stopu cynkowo-tytanowego nie jest w stanie prawidłowo spatynować.

W powyższej sytuacji należy zastosować materiał  PLUS®, który jest dostępny w trzech aspektach powierzchni: NATURAL ZINC®, QUARTZ-ZINC® i ANTHRA-ZINC®. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się odpowiednią kartą techniczną w rozdziale „Systemy dachowe”.

Prawidłowa wentylacja zapewnia usunięcie zawilgocenia, a lite drewno dodatkowo pełni rolę regulatora wilgotności powietrza w przegrodzie.  zaleca wykonanie otworów wlotowych i wylotowych w postaci liniowych szczelin o szerokości minimalnej równej 1 cm. Wpływ wiatru, odporność na przenikanie pary wodnej oraz rozkład ciśnień, wynikający z wielkości otworów wentylacyjnych, są czynnikami, które należy zawsze uwzględniać przy projektowaniu wentylacji przegrody.

Grubość minimalna przestrzeni wentylacyjnej dla podłoży ciągłych

(według wilgotności powietrza pomieszczeń leżących poniżej przegrody)

Wilgotność i wentylacja

Pokrycie dachu ® – system z paroizolacją

Zastosowanie pustki powietrznej bezpośrednio pod pokryciem, umożliwia powstanie ochronnej patyny na dolnej powierzchni blachy. W przypadku gdy konstrukcja podłoża uniemożliwia zapewnienie odpowiedniej wentylacji należy zastosować membranę . Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się odpowiednią kartą techniczną w rozdziale „Systemy dachowe”.