Rąbek stojący – prezentacja systemu

Pobierz poradnik rąbek stojący (rozmiar pliku: 3 MB)

Zalety

 • Łatwy i szybki montaż
 • Estetyka, dyskretne łączenia
 • Bardzo dobra szczelność

rąbek stojącyrąbek stojący

Przeznaczenie

 • Wszystkie typy dachów
 • Powierzchnie płaskie i łukowe
 • Powierzchnie o złożonych nierozwijalnych kształtach

Korzyści ze stosowania

Technika krycia dachu metodą na rąbek stojący jest techniką nowoczesną.

System ten jest ekonomiczny i trwały oraz odpowiada wymogom nowoczesnej architektury; szczególnie sprawdza się przy dużych powierzchniach. Zastosowanie maszyn profilujących i zaginających bezpośrednio na budowie gwarantuje oszczędność czasu i materiału.

System umożliwia realizację projektów o optymalnej szczelności, nawet w regionach o silnym natężeniu opadów atmosferycznych.

Z punktu widzenia estetycznego, rąbki stojące nadają architektonicznej wizji dachu lekkość i regularność. Efekt jest tym większy im formy pokryć są bardziej złożone, szczególnie te, które posiadają specyficzny styl „high-tech”.

Opis

System pokrycia dachowego metoda na rąbek stojący polega na łączeniu wyprofilowanych paneli  przez odpowiednie zaginanie blachy na całej długości

Panele  układa się na podłożu ciągłym i mocuje klipsami przykręcanymi do podłoża.

Szczelność między panelami uzyskuje się dzięki podwójnemu zagięciu bocznych krawędzi

rąbek stojący

Wytyczne zastosowania

Zarys ogólny

Podłoże dachu z ®

Podłoże musi być typu ciągłego (max. odstępy miedzy deskami wynoszą 5-10 mm), bez wystających elementów (np. gwoździe, śruby) mogących uszkodzić spodnią powierzchnię blachy. Typ podłoża określony jest w opisie poszczególnych systemów w dalszej części poradnika.

Rodzaje podłoży

 • Podłoże z drewna litego lub z materiału drewnopochodnego (np. sklejka lub płyty OSB) zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami klimatycznymi (deszcz, śnieg).
 • Podłoże betonowe lub żelbetowe zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi .

Warunki klimatyczne

Wiatr: system pokrycia dachowego na rąbek stojący można stosować w różnych strefach prędkosci wiatru zgodnie z obowiązującymi normami. Zaleca się zastosowanie odpowiednich oryginalnych klipsów mocujących oraz odpowiedniej grubości blachy cynkowo-tytanowej.

Śnieg: system na rąbek stojący można stosować na terenie całego kraju z wyjątkiem obszaru górskiego (obciążenie przekracza 1,5 kN/m2). W szczególnych nietypowych przypadkach prosimy o kontakt z przedstawicielem .

Typy dachów

Dachy wentylowane, płaskie lub łukowe.

Typy budynków

 • Konstrukcje nowo projektowane lub modernizowane
 • Pomieszczenia o małej lub średniej wilgotności: budynki przeznaczone na biura, zabudowania przemysłowe nie narażone na intensywne działanie pary wodnej, budynki mieszkalne, budynki szkolne, hale gimnastyczne itp.
 • Budynki nie mieszczące się w w/w kategoriach wymagają oddzielnego opracowania i konsultacji.

Zakres spadku

Spadek minimalny wynosi 5% (2,9°).

Maksymalna długość paneli na pokrycia dachowe ®

Bez względu na stopień nachylenia połaci, dopuszcza się maksymalną długość blachy do 10 m. Zastosowanie paneli o długości powyżej 10 m wymaga specjalnego opracowania przez doradców .

Zasady obliczeń

rąbek stojący

Ra : Powierzchnia, na której należy użyć większej ilości klipsów mocujących.
Ra = 0.1 x Se
Se: Krótszy bok budynku
H: Wysokość

Obciążenia spowodowane wiatrem

Wiatr powoduje występowanie na pokryciu dachowym podciśnienia, którego natężenie zależy miedzy innymi od siły wiatru, typu pokrycia oraz wysokości budynku. Wielkość podciśnienia nie jest jednakowa na całej powierzchni: Jest ona większa na krawędziach i na narożach połaci.

Obliczenie wartości podciśnienia należy dokonać zgodnie z obowiązującymi normami.

Parametry systemu na rąbek stojący ®

rąbek stojący

Wykres 1: Parametry systemu na rąbek stojący ( 0.7 mm; współczynnik bezpieczeństwa : 2,6)

Odporność systemu na cienienie lub podciśnienie zależy od odległości miedzy klipsami mocującymi. Wykres 1 ilustruje obliczenia będące wynikiem prób doświadczalnych z zastosowaniem pełnej gamy elementów składowych do pokrycia dachowego metoda na rąbek stojący. W obliczeniach nie wzięto pod uwagę kryteriów związanych z możliwością deformacji arkuszy  spowodowanych działaniem wiatru.

Odległość między klipsami mocującymi powinna być wyliczona tak, aby wartość obciążeń w projektowanym obiekcie była niższa od dopuszczalnych parametrów systemu .

Należy dokonać oddzielnych obliczeń dla poszczególnych części dachu, zwracając szczególną uwagę na powierzchnie o dużym narażeniu na obciążenia.

Rozstaw klipsów mocujących

Rozmieszczenie klipsów mocujących stałych i ruchomych ilustruje rysunek obok. Dla paneli o szerokości 430 mm zaleca się stosowanie maksymalnych odstępów 50 cm; dla paneli o szerokości 580 mm – maksymalnie 40 cm.

Długość strefy klipsów stałych której lokalizacja zależy od stopnia nachylenia połaci nie powinna przekraczać 2 m. W tej strefie należy zastosować min 5 klipsów stałych.

rąbek stojący

Elementy składowe

Arkusze profilowane ®

Elementy dachowe  są produktem uzyskanym w procesie walcowania cynku z domieszką miedzi i tytanu zgodne z normą PN EN 988. Aktualnie dostępne są trzy podstawowe aspekty cynku : NATURAL ZINC®, QUARTZ-ZINC® i ANTHRA-ZINC® PIGMENTO®.

W przypadku niekompatybilności podłoża dachowego zalecamy zastosowanie blachy z umieszczoną na spodniej stronie zabezpieczającą warstwą kompozytowego lakieru o grubości 60 mikronów.

Ten rodzaj opatentowanej blachy nosi nazwę : .

Standardowo na pokrycia dachowe używa się blachy o grubości 0.7 mm; blacha o grubości 0.8 mm może być używana w niektórych specyficznych projektach.

Poniższa tabela podaje standardowe wymiary: szerokości zwoju, odległościami między rąbkami i wagę  na pokryciu dachowym (z uwzględnieniem rąbków).

Wysokość rąbka (mm)25
Szerokość zwoju (mm)500650670
Rozstaw rąbków (mm)430580600
Ciężar (kg/m²) grubość 0.7 mm5,845,645,63

Membrana separacyjna DELTA ®

rąbek stojący

Jest to folia z polietylenu o dużej gęstości (PE-HD) z wypustkami w kształcie ściętych stożków. Membranę separacyjną stosuje się aby uniknąć ewentualnych problemów wynikających z niekompatybilności podłoża. Ścięte stożki na powierzchni membrany separacyjnej zapewniają wentylację miedzy podłożem, a pokryciem z blachy.

Przy kładzeniu blachy na membranie  należy używać oryginalnych klipsów mocujących stałych i ruchomych .

Klipsy mocujące

rąbek stojący

Elementy pokrycia dachowego mocuje się za pomocą specjalnych klipsów stałych i ruchomych, które są umiejscowione w odpowiednich strefach. Klipsy ruchome pozwalają na swobodną pracę paneli związaną z rozszerzalnością i kurczliwością termiczną. Klipsy mocuje się odpowiednimi wkrętami, w odległościach wynikających z wytycznych . Klipsy  gwarantują minimalną wytrzymałość 50 daN na klips przyjmując współczynnik bezpieczeństwa 2,6.

 • Standardowe klipsy mocujące : Klipsy mocujące produkowane są ze stali nierdzewnej X5CrNI 18 – 8.
 • Klipsy mocujące do mocowania membrany DELTA ZINC: Klipsy mocujące produkowane są ze stali nierdzewnej X5CrNi 18 – 8. Mają one 2 wytłoczenia idealnie pasujące do wystających stożków membrany .

Wkręty

Klipsy mocuje się do podłoża (drewno lite lub płyty drewnopochodne) za pomocą wkrętów do drewna, z płaską główką i ciągłym gwintem o średnicy 4-5 mm.

Wykonanie pokrycia dachowego metodą na rąbek stojący

Izolacja termiczna

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe z
 2. Kompatybilne deskowanie
 3. Kontrłata
 4. Membrana paroprzepuszczalna
 5. Krokiew
 6. Izolacja termiczna
 7. Sufit
 8. Przestrzeń wentylacyjna
 9. Paroizolacja

Detale należy traktować poglądowo, zalecamy kontakt z doradcą technicznym.

Do izolacji termicznej stosuje się wełnę mineralną, która w konstrukcji szkieletowej dachu wypełnia przestrzeń między krokwiami. Dla zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza między izolacją i membraną paroprzepuszczalną należy zachować odległość min. 20 mm.

Montaż kontrłat

Kontrłaty kładzie się wzdłuż krokwi. Ich podstawową rolą jest zapewnienie pustki wentylacyjnej miedzy membraną a podłożem pokrycia dachowego z blachy cynkowo tytanowej.

 • Dla połaci dachowych o długości mniejszej niż 12 m, wysokość pustki wynosi min 40 mm,
 • Dla połaci dachowych dłuższych od 12 m, minimalna wysokość wynosi 60 mm.

Montaż podłoza dachowego

Kompatybilne deskowanie mocujemy na kontrłatach z dopuszczalnymi odstępami od 5 do 10 mm.

Montaż pokrycia dachowego ®

Wyprofilowane panele blachy  mocuje się do podłoża za pomocą standardowych klipsów stałych i ruchomych produkcji . W celu poprawienia szczelności systemu można użyć preparatu uszczelniającego RUNOTEX. Sposób użycia produktu dostarczanego przez  wyjaśnia instrukcja dołączona do opakowania. W przypadku niekompatybilności podłoża z  (deskowanie impregnowane preparatami solnymi lub płyty drewnopochodne) należy zastosować:

 • Produkt  PLUS: arkusze tytanowo cynkowe zabezpieczone od spodu warstwa ochronnego lakieru
 • System .

Wykonanie Dachy DELTA

System  należy stosować w następujących przypadkach:

 • Montaż pokrycia dachowego na podłożu niekompatybilnym
 • Modernizacja istniejącego pokrycia dachowego
 • Montaż obróbek na podłożu niekompatybilnym.

Opis systemu

rąbek stojący

 1. Pokrycie dachowe
 2. Podłoże z drewna niekompatybilnego
 3. Kontrłata
 4. Izolacja paroprzepuszczalna
 5. Krokiew
 6. Izolacja termiczna
 7. Sufit
 8. Przestrzeń wentylacyjna
 9. Membrana separacyjna
 10. Paroizolacja

Detale należy traktować poglądowo, zalecamy kontakt z doradcą technicznym.

Blachę tytanowo cynkową układa się na ściętych stożkach membrany, która zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i umożliwia proces naturalnego patynowania. Zastosowanie membrany na całej powierzchni podłoża zapewnia ponadto odprowadzanie wody powstałej ze skroplonej pary wodnej. Membrana  nie może być w żadnym wypadku wykorzystywana jako warstwa wodoszczelna.

Montaż pokrycia dachowego DELTA ®

Wentylacja podłoża dachowego: zarówno w przypadku realizacji nowego obiektu jak i modernizacji dachu, należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco wentylowane.

Jakość podłoża dachowego (w modernizacji pokrycia dachowego): należy upewnić się, czy podłoże jest zdrowe i suche. Dodatkowo należy sprawdzić wytrzymałość na zerwanie, której minimalna wartość wynosi 50 daN (2 wkręty na klips).