Podłoże dla pokryć

Zalecane podłoża dla pokryć blachy cynkowy tytanowej

dexter-pokrycia-dachowe

Blacha cynkowo-tytanowa stosowana w budownictwie jest zazwyczaj montowana na tzw. podłożach ciągłych. Aby pokrycie należycie spełniało swoją funkcję i było odpowiednio trwałe, podłoże musi spełniać poniższe kryteria.

Ciągłość: ciągłość podłoża zapewniona jest wtedy, kiedy różnica wysokości między elementami stanowiącymi podłoże (deskowanie, płyty OSB < sklejka wodoodporna) nie przekracza 5 mm w miejscu ich złączenia. Należy również pamiętać o tym, ze takie elementy jak śruby, gwoździe itp, nie powinny wystawać ponad podłoże, gdyż mogą być przyczyną uszkodzeń mechanicznych pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej. Przed rozpoczęciem robót, firma wykonawcza odpowiedzialna za układanie  musi koniecznie sprawdzić czy są przestrzegane te podstawowe, minimalne wymagania.

Wytrzymałość konstrukcyjna: w projekcie konstrukcyjnym należy uwzględnić wszystkie parametry wybranego systemu , takie jak: ciężar, sposób montażu gwarantujący prawidłowe przeniesienie obciążeń, obciążenia wywołane śniegiem i wiatrem (zgodnie z odpowiednimi normami).

Zgodność fizyko-chemiczna: podłoże, które pozostaje w bezpośrednim kontakcie z elementami cynkowo-tytanowymi musi być odpowiednie pod względem fizyko-chemicznym. Ciągłość geometryczna, wytrzymałość konstrukcyjna i zgodność fizyko-chemiczna podłoża muszą być zawsze brane pod uwagę przy wyborze właściwego systemu pokryciowego , dotyczy to zarówno pokryć dachowych jak i elewacyjnych.

Podłoże z litego drewna lub płyt drewnopochodnych

Podłoże z litego drewna nieimpregnowanego

Podłoża z litego drewna w postaci desek, sklasyfikowanego jako mało kwaśne lub niekwaśne, to znaczy, którego współczynnik pH zawiera się między 4,5 i 7, są nieszkodliwe dla stopu cynk-tytan i mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie. Lite drewna sklasyfikowane jako kwaśne, to znaczy, których pH jest mniejsze od 4,5 mogą wchodzić w niekorzystne reakcje z cynkiem i w związku z tym zabronione jest stosowanie ich w kontakcie bezpośrednim.

Klasyfikacja głównych gatunków drewna w zależności od ich zgodności z cynkiem.

Drewno o pH < 4,5 niekompatybilne z blachą cynkowo-tytanowąDrewno o pH > 4,5 kompatybilne z blachą cynkowo-tytanową
pHNazwa potocznaNazwa naukowapHNazwa potocznaNazwa naukowa
2,9Sosna DouglasaPseudostuga taxifolia4,5Sosna leśnaPinus sylvestris
3,0Cedr czerwonyThuja plicata5,0Świerk północnyPicea abies
3,6DąbQuercus5,1Sosna z AlaskiStuga Heterophylla
3,6KasztanowiecCastanea sativa5,2BukFagus
3,8Sosna morskaPinus pinaster5,4IrokoMilicia Excelsa
3,9OkoumeAucomea Klaineana/Burseracees5,5Topola Populus/Liriodendro tulipifera
3,9SipoEntadrophragma utile/Meliacees
4,0Modrzew europejskiLarix dcidua

Projektant – konstruktor powinien określić grubość desek, które należy użyć w projektowanym obiekcie, uwzględniając gatunek użytego drewna i rozpiętość pomiędzy krokwiami oraz zaprojektować taki sposób mocowania elementów, który umożliwi przeniesienie obciążeń na niższe elementy konstrukcyjne.

Podłoże z płyt drewnonopochodnych

Płyty ze sklejki lub płyty wiórowe nie mogą być używane w bezpośrednim kontakcie ze stopem cynkowo-tytanowym. Niektóre składniki stosowane do produkcji tych płyt mogą być powodem powstawania procesu korozji stopu. W przypadku ich użycia,  zaleca stosowanie materiału (cynk-tytan z powłoką ochrnną od strony dolnej) lub membrany separacyjnej . W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że podłoże wykonane z klasycznego deskowania z litego drewna pozwala na znacznie lepsze odprowadzenie wilgoci pochodzącej np. z topniejącego na pokryciu dachowym śniegu.

Środki do impregnacji drewna

Lite drewno i produkty drewnopochodne są z reguły impregnowane środkami przeciwgrzybicznymi, ochronnymi oraz przeciwko owadom drewnożernym. Większość stosowanych impregnatów zawiera w sobie składniki chemiczne takie jak: rozpuszczalne w wodzie sole metali MCA (Miedź-Chrom-Arszenik), MCB (Miedź-Chrom-Bor), CB (Chrom-Bor) oraz sole amonowe kwasu ortofostorowego stosowane w autoklawie, w procesie impregnacji metodą próżniową lub ciśnieniową. Te impregnaty uniemożliwiają bezpośrednie układanie elementów z blachy cynkowo-tytanowej na podłożu, ze względu na ich korozyjne i niszczące właściwości w stosunku do stopu. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu  lub membrany separacyjnej .

Podsumowanie

Przyjęte w projekcie konkretnego systemu krycia narzuca zastosowanie odpowiedniego rodzaju podłoża oraz użycia właściwych środków impregnujących (w przypadku modernizacji obiektu, z pozostawieniem istniejącego podłoża, konieczne jest zastosowanie produktu  lub membrany separacyjnej ).

Podłoża z betonu, zaprawy lub gipsu

podłoże

Beton

Bezpośrednie układanie blachy cynkowo-tytanowej na podłożu betonowym jest zabronione. W przypadku zaleca się zastosowanie układu legarów i leżącego na nim deskowania lub membrany separacyjnej .

Zaprawa cementowa

W przypadku podłoży takich jak: mury attykowe, koryta wpuszczane itp, o szerokości mniejszej niż 40 cm, układanie blachy cynkowo-tytanowej na podłożu z zaprawy cementowej jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania membrany separacyjnej .

Gips

Zabronione jest stosowanie gipsu jako podłoża pod tytan-cynk, nawet w przypadku użycia membrany separacyjnej .